By zrozumieć literaturę wojenną – Oblicza epok 3.2

Uczniowie szkoły średniej, przez cały cykl nauki przygotowują się do matury z języka polskiego. Na zajęciach szczegółowo omawiają każdą z epok, tak by w jak najlepszym stopniu zrozumieć hasła głoszone w danym czasie, oraz poznać najwybitniejszych przedstawicieli. W klasie trzeciej uczniowie mają do dyspozycji dwie części znanego im już podręcznka. Po przerobieniu materiału z części pierwszej, swoją wiedzę będą poszerzali korzystając z Oblicza epok 3.2 podręcznik do nauki.

Trudne i jednocześnie piękne oblicze literatury wojennej

W trzeciej klasie szkoły średniej uczniowie, po zapoznaniu sie z treściami z Oblicza epok 3.1, mają do swojej dyspozycji kolejną z części. Publikacja ta zawiera najważniejsze informacje dotyczące literatury wojennej. Oprócz standardowych tekstów literackich, na uczniów czekają również dzieła muzyczne, opisy sztuk teatralnych a także literatura współeczesna.

Wszystko to ma pomóc uczniom, by w jak największym stopniu zrozumieli idee epoki oraz jej wpływ na późniejsze dzieła.

Znana formuła i nowoczesne metody – Oblicza epok 3.2

Podręcznik, znany już uczniom, rodzicom i nauczycielom został opracowany przez Dariusza Trześniowskiego, Adama Kalbarczyka oraz Dariusza Chemperka. Jest bogaty w różnego rodzaju ilustracje i ikonografiki, które mają pomóc w zrozumieniu i zapamiętaniu najważniejszych treści. Tematy w książce ułożone są w porządku chronologcznym. Na końcu każdego z bloku tematycznego znajduje się podsumowanie z najważniejszymi informacjami. Kwestie istotne, ważne do zapamiętania są wyeksponowane. Pod tekstami znajdują się polecenia, które mają zaangażować uczniów do samodzielnego poszukiwania informacji, zachęcić ich do aktywnego udziału w lekcjach.

Polecenia w lekcjach mają pomóc uczniom przygotować samodzielną wypowiedź ustną oraz pisemną.

Ponadto podręcznik, zawiera także zadania projektowe, które mobilizuja do pracy w grupie oraz poszerzania swojej wiedzy.

Oblicza epok 3.2 podobnie jak wcześniejsze podręczniki, zostały uzupełnione o bloki powtórzeniowe z najważniejszymi informacjami dotyczącymi lektur.

Na końcu podręcznika znajduje się spis najważniejszych pojęć i osób pojawiających się w książce.

 

About the Author

You may also like these